KRONOR & BROAR

KRONA

Varför en krona?
Om tanden blivit skadad eller har många lagningar kan den behöva en krona. Kronan omsluter hela tanden och kan på så vis återställa tandens funktion, hållbarhet och estetik. Kronterapi kan även vara aktuellt vid bland annat missfärgade tänder, tänder med starkt avvikande form eller efter en rotbehandling. Efter en rotbehandling är ofta tandens egna krona kraftigt försvagad och risken för fraktur ökar. För att minska risken för tandfraktur kan tanden förses med en krona som ett stärkande skydd.

Hur går det till?
Att få en krona kräver ett par besök hos tandläkaren. Först formas din tand för att ge plats år kronan, sedan tas ett avtryck som skickas till tandteknikern. Hos teknikern framställs sedan kronan. Idag finns ett stort urval av tillverkningsmaterial, men absolut vanligast är ett högestetiskt porslinsmaterial. När kronan är klar provas passform och färg hos tandläkaren, om allt ser bra ut sätts den fast. En krona beräknas ha en lång hållbarhet.

Går man tandlös under tiden?
Absolut inte! Man får en provisorisk plasttand under behandlingens gång.

1
2
1

KRONA

2

FORMAD TAND