ROTBEHANDLING

Upplever du en markant ökad känslighet för kyla och värme? Har du molande värk? Det kan vara tecken på att pulpan i tanden är skadad. Det finns många orsaker till hur pulpan kan ta skada. Ofta är det ett resultat av djupa kariesangrepp, men det kan också bero på bland annat kraftig tandgnissling eller trauma.

Vid till exempel ett djupt kariesangrepp kan bakterier invadera pulpan, det uppstår då en infektion och inflammation. Ibland leder det till akut tandvärk, men en pulpa kan också dö utan att man får värk.

Om tanden behöver rotbehandlas skapar man åtkomst och avlägsnar den infekterade pulpan samt gör rent i tandens rotkanaler. Detta kan kräva ett par besök, ibland mer om kanalerna är trånga eller böjda. Det blir då svårare att komma åt och göra rent från bakterier. När tanden bedöms som färdigrensad är det dags för att göra en rotfyllning. Man fyller då kanalerna och pulparummet med ett gummimaterial, vilket skapar en tät tand.

En tand som är rotfylld kan vara skör. Tanden byggs därefter upp med en fyllning eller en krona.