TANDBLEKNING

Vi använder oss uteslutande av blekningsmedlet Opalescence för att det är väl beprövat, säkert och ger ett varaktigt resultat! Först bör en undersökning av dina tänder göras för att se om behandlingen är lämplig eller inte.